fbpx

Sykkelferie med overnatting og shuttling

Velg selv hvilken hytte du vil bo i, og som passer deg og ditt reisefølge best. Under bookingen, legg til shuttling (sykkel), og antall.

Book din sykkelferie og overnatting hos Norges mest spennende destinasjon for stisykling.

Sykkelpakke med 2 dager shuttling:

 • 2 dager overnatting. Du velger selv om du ønsker å bo på hytte eller hotell ved å bruke knapp eller skjema på siden. Hotellopphold inkluderer halvpensjon; frokost og middag.
 • 2 dager med dagspass med shuttle-bil. Informasjon om shuttle kan leses under.
 • Pakkepris kr. 2 540,- per person for overnatting i hotell i dobbeltrom.
 • Enkeltromstillegg: kr. 350,-
 • Leie av sykkel og sykkelutstyr hos Nesbyen Ski & Sykkel med 10% rabatt.
  Ta en titt i nettbutikken for å se sykler og priser. Utgifter for utleie betales i butikken ved pick-up.
 • *Om du ønsker flere overnattingsdager med shuttling, fortell oss i tilleggsmeldingen i skjema. Vi tar kontakt 🙂

Prisene på shuttling er de samme ved booking av hytte gjennom Nesfjellet Booking.

Sykkelpakke med 1 dag shuttling:

 • 2 dager overnatting. Du velger selv om du ønsker å bo på hytte eller hotell ved å bruke knapp eller skjema på siden. Hotellopphold inkluderer halvpensjon; frokost og middag.
 • Dagspass med shuttle-bil. Spesifiser hvilken dag du ønsker shuttle i skjema. Informasjon om shuttle kan leses under.
 • Pakkepris kr. 2 020,- per person for overnatting i hotell i dobbeltrom.
 • Enkeltromstillegg: kr. 350,-
 • Leie av sykkel og sykkelutstyr hos Nesbyen Ski & Sykkel med 10% rabatt.
  Ta en titt i nettbutikken for å se sykler og priser.Utgifter for utleie betales i butikken ved pick-up.

Shuttle info:

*Med dagspass til shuttling kan du sykle hele dagen.
*Oppmøte er foran Nesbyen Ski & Sykkel i sentrum.
*Shuttlebilen kjører på østsiden / solsiden opp til Trytetjern, med mindre noe annet er avtalt på forhånd.

Første tur går kl. 10:00 fra Nesbyen Ski & Sykkel. Siste tur kl. 16:30.
Det er lagt inn en halvtimes lunsjpause midt på dagen.

*Shuttling burde bookes minimum én uke i forveien, helst tidligere.

Åpningstider Shuttle:

Hver dag fra og med mandag 19. juni til og med søndag 13. august.
Hver helg fra 13. august.

ENGLISH:

Book your cycling holiday and accommodation at Norway’s most exciting destination for mountain biking.

Cycling package with 2 days of shuttling:

 • 2 days of accommodation. You can choose to stay in a cabin or a hotel by using the button or form on the website. Hotel stays include half-board; breakfast and dinner.
 • 2 days of day-pass with a shuttle bus. Information about the shuttle can be found below.
 • Package price NOK 2,540 per person for hotel accommodation in a double room.
 • Single room supplement: NOK 350.
 • Rent a bike and cycling equipment from Nesbyen Ski & Sykkel with a 10% discount. Check the online store for bikes and prices. Rental expenses are paid in the store upon pick-up.
 • If you want more overnight stays with shuttling, let us know in the additional message in the form. We’ll get in touch 🙂

Shuttling prices are the same when booking a cabin through Nesfjellet Booking.

Cycling package with 1 day of shuttling:

 • 2 days of accommodation. You can choose to stay in a cabin or a hotel by using the button or form on the website. Hotel stays include half-board; breakfast and dinner.
 • Day-pass with a shuttle bus. Specify which day you want the shuttle in the form. Information about the shuttle can be found below.
 • Package price NOK 2,020 per person for hotel accommodation in a double room.
 • Single room supplement: NOK 350.
 • Rent a bike and cycling equipment from Nesbyen Ski & Sykkel with a 10% discount. Check the online store for bikes and prices. Rental expenses are paid in the store upon pick-up.

Shuttle Info:

*With a day-pass for shuttling, you can bike all day. *Meeting point is in front of Nesbyen Ski & Sykkel in the town center.
*The shuttle bus runs on the east side/sunny side up to Trytetjern unless otherwise is agreed upon in advance.

The first trip departs at 10:00 from Nesbyen Ski & Sykkel. The last trip is at 16:30. There is a half-hour lunch break in the middle of the day.

*Shuttling should be booked at least one week in advance, preferably earlier.

Shuttle Opening Hours: TBA for 2024.

Bestill din tur i skjema under, og vi sender deg bekreftelse.