fbpx

Sikkerhet på Nesfjellet

Sikkerhet i bakken

Alpin skikjøring innebærer en viss risiko. På Nesfjellet legger vi stor vekt på en rekke sikkerhetstiltak for å sikre at våre gjester har en trygg og god opplevelse hos oss. 

Dersom du akkurat nå står i en kritisk situasjon, ring skipatruljen:
(+47) 03540

For din egen sikkerhet er det viktig å respektere skilting og følge anvisningene som er satt opp rundt om i skianlegget. Det er også å anbefale og være kjent med de viktigste kjørereglene for å sikre trygg ferdsel for deg og dine.

Felles regelverk for alle norske alpinanlegg er beskrevet i Alpinvettreglene.

De 10 alpinvettreglene

Du må oppføre og forholde deg på en slik måte at du ikke er til fare for deg selv eller andre. Du skal til enhver tid ha nødvendig kontroll på utstyret du bruker, og unngå at dårlig bruk fører til skader på personer eller annet materiell.
Kjør kontrollert og avpasse fart og kjøremåte etter ferdighet. Vær også obs på terreng, vær, trafikk og føreforhold.
Dersom du kommer bakfra er det du som har ansvar for å kjøre på en slik måte at du ikke utsetter andre for kollisjon.
Pass på at andre gjester i anlegget har tilstrekkelig plass rundt seg ved forbipasseringer. Det er ikke tillatt å kjøre rett utfor, med mindre det skjer ved organisert trening.
Kjører du inn i, eller svinger du oppover i en nedfart, må du påse at dette skjer uten fare for deg selv eller andre. Det samme gjelder for kjøring etter stans.
Ta deg tid til å være klar over dine nærmeste omgivelser til enhver tid.
Med mindre det er absolutt nødvendig, skal du unngå å stoppe i nedfarten på trange steder, eller steder med begrenset oversikt. Etter fall på et slikt sted, skal du bevege deg bort fra andres kjørebane så fort som mulig.
Er du til fots i alpinanlegget må du kun benytte ytterkantene av bakken.
*Vi anbefaler å unngå all ferdsel i nedfartene til fots.
Følg skilting, merking, markeringer og anvisninger i hele skianlegget.
Dersom du kommer over skade på person i anlegget har du som skiløper eller snowboarder plikt til å hjelpe.
Ved skader og ulykker har vitner og medvirkende plikt til å oppgi personalia.

Informasjon til din sikkerhet - på Nesfjellet

Skikjøring utenfor løypekartet

Skikjøring utenom merkede og preparerte løyper medfører stor risiko. Vi ber deg derfor respektere skilting og sidemarkeringer slik at du og andre gjester får en trygg skiopplevelse.

Off-piste kjøring er løssnøkjøring utenfor preparerte løyper. All kjøring i områder som ikke er merket på løypekartet skjer på skiløperens eget ansvar.

Når du velger å kjøre utenfor anleggets oppmerkede løypenett, er det viktig å ta nødvendige forhåndsregler. Upreparerte løyper er ofte ikke sikret med nett eller beskyttelsesmatter på trær, så det er viktig å være ekstra forsiktig. Det anbefales å alltid kjøre sammen med andre når du beveger deg utenfor de preparerte løypene.

Hjelmbruk på Nesfjellet

Nesfjellet Alpin anbefaler, og oppfordrer til, bruk av hjelm. Det skal være trygt å stå på ski på Nesfjellet, og da har vi alle et ansvar for egen kjøring

Hjelm er derimot påbudt for barn 0-6 år.

Utenfor åpningstid

Nedfartene er å anse som anleggsplass utenfor åpningstidene. Det betyr at det er forbudt å oppholde seg i alpinanlegget. Dette kan være farlig da det ofte pågår anleggsarbeid som snøproduksjon, preparering og annet vedlikeholdsarbeid.

Rusmidler og skikjøring passer ikke sammen. Overtredelse av alpinvettreglene kan medføre bortvisning fra anlegget

Sjekk ditt utstyr

Ski- og sikkerhetsutstyr som er tilpasset den enkeltes behov og ferdighetsnivå er avgjørende for å få en god opplevelse. Slitte stålkanter og dårlig preparerte ski kan ødelegge skiopplevelsen for både deg og andre, så det er viktig å sørge for at utstyret i bruk er i god stand og riktig for deg.

Besøk gjerne skiutleien for tips og råd. Her kan du også få hjelp til å slipe stålkanter og preparere skiene eller snowboardet ditt.

En ryggskinne kan bidra til å forhindre skader i rygg og nakke ved å fordele trykket fra støt etter et fall over et større område. Spesielt i terrengparken og ved hopp er bruk av ryggskinne ekstra viktig, og sterkt anbefalt.

Ta gjerne en skiskoletime hos oss for å forbedre teknikken og skiopplevelsen uansett ferdighetsnivå. Her får du verdifulle tips og råd som kan hjelpe deg på veien.

Ferdsel i anlegget utenom åpningstid

All ferdsel i anlegget når heisene er stengt er forbudt. Hovedårsaken til dette er at det ofte foregår arbeid med tunge maskiner til alle døgnets tider.

Det kan være vanskelig å oppdage disse maskinene når de beveger seg, spesielt når det pågår vinsjing. Prepareringsmaskiner bruker en lang stålwire som er festet til forskjellige punkter i bakken. Selv om området er godt skiltet og utstyrt med blinkende lamper kan stålwiren som maskinen henger i være vanskelig å se.

Og husk; det kan også være vanskelig for fører i maskinen å se deg!

Vi oppfordrer alle til å respektere forbudet mot ferdsel i bakken utenom åpningstid.
Grove overtredelser vil kunne føre til politianmeldelse.

Hold deg utenfor nedfartene, og vær trygg.

Terrengpark

På Nesfjellet er det to terrengparker. Sett deg inn i sikkerhetsreglene som gjelder for disse, slik at vi unngår unødvendige ulykker.

Hjelm og ryggskinne er sikkerhetsutstyr alle bør benytte i terrengparken.

1. Sjekk elementene og vanskelighetsgrad før du kjører Park.
2. Avpass kjøringen etter ferdighet, elementenes vanskelighetsgrad og trafikk.
3. Kun én kjører om gangen på hvert element.
4. Unngå stans mellom hoppene og elementene. Kjører som er i linjen har forkjørsrett.
5. Hvis du faller, ta deg snarest bort fra landingsplassen. Hjelp til dersom andre faller.
6. Gjør deg kjent med skilt, merking og anvisninger. Overtredelse av parkvettreglene kan medføre inndragning av heiskort.