fbpx

Quiz på Kahoot

HALLINGDALS MEST POPULÆRE FAMILIEQUIZ

Skistua ønsker nok en gang velkommen til quiz! Quizmaster Quizzy Quiz NikoLiz skal igjen stille familiene på Nesfjellet til veggs med rare spørsmål fra alle verdens og universets kanter.

Denne gangen kjører vi 2 ulike quizer! Det betyr hele TO vinnersjanser!
Hver quiz er 25 spørsmål lang og vil foregå på Kahoot. Ta derfor med smarttelefoner eller nettbrett for å delta.

Det blir tillatt med to lag per bord. I de tilfeller bordene/gruppene er veldig store kan vi tillate flere lag 🙂

*Ideelt har vi mellom to og seks personer på hvert lag.

Kjøkkenet lager i stand pizzabuffet denne kvelden, som kan kjøpes ved oppmøte.
Plass til quiz må bookes i knappen «Book Her».

Priser:
Per Person Quiz: Kr. 50,-

Spørsmål om arrangementet kan rettes til Nikolai på nj@nesfjellet.no
Pizzabuffet starter kl. 17:15, mens quizen starter kl. 18:00.

Quiz on Kahoot

HALLINGDAL’S MOST POPULAR FAMILY QUIZ

Skistua welcomes you once again to the quiz! Quizmaster Quizzy Quiz NikoLiz will onceagain challenge the families at Nesfjellet with strange questions from all corners of the worldand the universe.

This time, we’re running 2 different quizzes! That means TWO chances to win!

Each quiz consists of 25 questions and will take place on Kahoot. So, bring your smartphonesor tablets to participate.

Two teams per table are allowed. In cases where tables/groups are very large, we can allowmore teams 🙂

*Ideally, we have between two and six people on each team.

The kitchen is preparing a pizza buffet for this evening, which can be purchased on arrival.

Space for the quiz must be booked using the «Book Here» button.

Prices: Per Person Quiz: NOK 50,-

Questions about the event can be directed to Nikolai at nj@nesfjellet.no.
*The quiz will be held in Norwegian, but many questions can work in English as well.

The pizza buffet starts at 5:15 PM, while the quiz begins at 6:00 PM.

Informasjon

Sted:
Skistua
Varighet:
17:15-19:00
Dato:
Onsdag 27. desember
Pris:
50,- per person

Hva skjer i Nesfjellet?